Gudstjenester i Rendalen

Juni

Søndag 13.06   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste
                         Presentasjon av årets konfirmanter
           

Søndag 20.06   Sjøli kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

                         Hanestad kirke kl.17.00
                           Sommerkveld i kirken

Gjennomgang av nye liturgiske melodier, hvilke melodier ønsker vi å bruke i Rendalen framover?


Søndag 27.06   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

Gjennomgang av nye liturgiske melodier, hvilke melodier ønsker vi å bruke i Rendalen framover?

Juli

Søndag 11.juli   Ytre Rendal kirke kl.11.00
                           Gudstjeneste


Søndag 25.07   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

August

Søndag 15.08   Setermesse  i Kværnes-Osdalen  kl.12.00
                          hos Oddveig Kværnes Bakkom og Dag Bakkom


Lørdag 21.08   Ytre Rendal kirke kl.11.00
                         Konfirmasjon

Søndag 22.08   Setermesse på Harsjøhytta kl.12.00
                         hos Aslaug Høye Ekholt og Helge Ekholt

Lørdag 28.08   Øvre Rendal kirke kl.11.00
                         Konfirmasjon

Søndag 29.08   Johanneskirken på Lia Gård kl.11.00
                         Fellesgudstjeneste med Stor-Elvdal

September

Lørdag 04.09   Sjøli kirke kl.11.00
                         Konfirmasjon

Søndag 05.09   Ytre Rendal kirke kl.11.00
                         Høsttakkegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 6-årsbok

                         Hanestad kirke kl.16.00
                         Høsttakkegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 6-årsbok


BISPEVISITAS 14. - 19.september:

Tirsdag 14.09   Hanestad kirke kl.09.45
                         Liturgisk samling

Onsdag 15.09   Ytre Rendal kirke kl.19.00
                          Salmekveld m/kirkekaffe

Torsdag 16.09  Sjøli kirke kl. 17.30
                         Aftensang m/kirkekaffe

Søndag 19.09   Øvre Rendal kirke kl.16.30
                         Visitasgudstjeneste
                         Kirkekaffe og visitasforedragSøndag 26.09   Øvre Rendal kirke kl.11.00
                         Høsttakkegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 6-årsbok

                         Sjøli kirke kl.18.00
                         Høsttakkegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 6-årsbok

Oktober

Lørdag 02.10   Kirkerottene i Øvre Rendal kirke kl.11.00

Søndag 03.10   Ytre Rendal kirke kl.18.00
                         Tårnagentgudstjeneste

Lørdag 09.10   Ytre Rendal kirke kl.18.00
                         Konsert v/Bente Illevold

Søndag 17.10   Øvre Rendal kirke kl.11.00
                         Gudstjeneste

November

Søndag 07.11   Øvre Rendal kirke kl.11.00
                         Allehelgensgudstjeneste m/kirkekaffe

                         Sjøli kirke kl.18.00
                         Allehelgensgudstjeneste m/kirkekaffe

Søndag 14.11   Ytre Rendal kirke kl.11.00
                         Allehelgensgudstjeneste m/kirkekaffe

                         Hanestad kirke kl.18.00
                         Allehelgensgudstjeneste m/kirkekaffe

Søndag 28.11   Øvre Rendal kirke kl.11.00
                         Familiegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 4-årsbok
                         Barneklubben deltar

Desember

Søndag 05.12   Ytre Rendal kirke kl.11.00
                         Familiegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 4-årsbok

Torsdag 23.12   Rendalen sjukehjem
                         Julegudstjeneste

Julaften 24.12   Hanestad kirke kl.10.30
                          Sjøli kirke kl.13.00
                          Ytre Rendal kirke kl.14.30
                          Øvre Rendal kirke kl.16.00

1.juledag         Øvre Rendal kirke kl.11.00
                        Høytidsgudstjeneste
                        Øvre Rendal mannskor deltar