Gudstjenester i Rendalen

November

Søndag 01.11   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Allehelgensgudstjeneste

                        Sjøli kirke kl.18.00
                         Allehelgensgudstjeneste

Søndag 08.11   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Allehelgensgudstjeneste

                        Hanestad kirke kl.18.00
                         Allehelgensgudstjeneste


Bispevisitasen i Rendalen er utsatt til 2021 pga koronasituasjonen.


Onsdag 18.11   Ytre Rendal kirke kl.18.00
                          Musikk-andakt

Gudstjenesten som var satt opp 22.november i Øvre Rendal kirke er AVLYST

Søndag 29.11   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Familiegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 4-årsbok
                         Barneklubben deltar
                    

Desember

Søndag 06.12   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Familiegudstjeneste m/kirkekaffe
                         Utdeling av 4-årsbok
                        
Julaften          Hanestad kirke kl.10.30

                       Sjøli kirke kl.13.00

                       Ytre Rendal kirke kl. 14.30

                       Øvre Rendal kirke kl.16.00


1.juledag        Øvre Rendal kirke kl.11.00
                       Rendalen blandetkor deltar

Januar 2021

Søndag 10.01   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste


Søndag 17.01   Øvre Rendal kirke kl. 18.00
                         Temagudstjeneste


Søndag 31.01   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

Februar

Søndag 21.02   Sjøli kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste
                         Menighetens årsmøte m/kirkekaffe

                        Hanestad kirke kl. 18.00
                         Gudstjeneste


Søndag 28.02   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                          Gudstjeneste
                       Menighetens årsmøte m/kirkekaffe

Mars

Søndag 14.03   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste
                       Menighetens årsmøte m/kirkekaffe


Søndag 21.03   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Lysvåken-gudstjeneste


Palmesøndag 28.03  Hanestad kirke kl. 11.00
                                 Gudstjeneste
                                 Menighetens årsmøte m/kirkekaffe


Onsdag 31.mars  Rendalen sjukehjem kl. 11.00
                            Påskegudstjeneste

April

Skjærtorsdag 01.04   Ytre Rendal kirke kl. 19.00
                                   Gudstjeneste


Langfredag 02.04   Sjøli kirke kl. 18.00
                                   Gudstjeneste


1.påskedag 04.04   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                                Gudstjeneste


Søndag 18.04   Johanneskirken Lia Gård kl. 11.00
                          Fellesgudstjeneste med Stor-Elvdal

                           Øvre Rendal kirke kl. 18.00
                            Salmekveld


Søndag 25.04   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

Mai

Søndag 09.05   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Samtalegudstjeneste


Søndag 17.05   Øvre Rendal kirke kl. 11.30
                         Gudstjeneste


Lørdag 22.05   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Konfirmasjon


Søndag 23.05   1.pinsedag
                        Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Konfirmasjon


Søndag 30.05   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste
                         Presentasjon av årets konfirmanter
                         50-årskonfirmanter

Juni

Søndag 13.06   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste
                         Presentasjon av årets konfirmanter
                         50-årskonfirmanter


Søndag 20.06   Sjøli kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

                         Hanestad kirke kl.17.00
                           Sommerkveld i kirken


Søndag 27.06   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste