Gudstjenester i Rendalen

Mars

Søndag 14.03   Oppsatt gudstjeneste i ØRK kl.11        
                        utgår, i stedet møtes vi til lysvandring  og 
                         ute-gudstjeneste v/Bullmuseet kl. 18.00
                         
             (Menighetens årsmøte er flyttet til 18.april)      

Menighetsrådet fyrer opp bålpanna, det blir kakao, kaffe og biteti, Barneklubben blir med og synger.


Søndag 21.03   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste


Palmesøndag 28.03  Hanestad kirke kl. 11.00
                                 Gudstjeneste
                      Menighetens årsmøte m/kirkekaffe
                       Sakliste:
                        1. Årsmelding
                        2. Regnskap
 


Onsdag 31.mars  Rendalen sjukehjem kl. 11.00
                            Påskegudstjeneste

April

Skjærtorsdag 01.04   Ytre Rendal kirke kl. 19.00
                                   Gudstjeneste


Langfredag 02.04   Sjøli kirke kl. 18.00
                                   Gudstjeneste


1.påskedag 04.04   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                                Gudstjeneste


Søndag 18.04   Johanneskirken Lia Gård kl. 11.00
                          Fellesgudstjeneste med Stor-Elvdal

                           Øvre Rendal kirke kl. 18.00
                            Salmekveld og:
Menighetens årsmøte m/kirkekaffe
                        Sakliste:
                        1. Årsmelding
                        2. Regnskap
                        3. Budsjett
                        4. Arbeidsplan


Søndag 25.04   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

Mai

Søndag 09.05   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Samtalegudstjeneste


Søndag 17.05   Øvre Rendal kirke kl. 11.30
                         Gudstjeneste


Lørdag 22.05   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Konfirmasjon


Søndag 23.05   1.pinsedag
                        Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Konfirmasjon


Søndag 30.05   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste
                         Presentasjon av årets konfirmanter
                         50-årskonfirmanter

Juni

Søndag 13.06   Øvre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste
                         Presentasjon av årets konfirmanter
                         50-årskonfirmanter


Søndag 20.06   Sjøli kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste

                         Hanestad kirke kl.17.00
                           Sommerkveld i kirken


Søndag 27.06   Ytre Rendal kirke kl. 11.00
                         Gudstjeneste