Menigetsrådene i Rendalen 2019 - 2023

SJØLI OG YTRE RENDAL MENIGHETSRÅD

Medlemmer fra Sjøli sokn:                             Telefon:

Gry Lønrusten  - medlem                                  934 32 791
Gunnveig S. Sveen  -medlem                            971 25 514

Varamedlemmer fra Sjøli:                             

Kjell Birger Moen


Medlemmer fra Ytre Rendal sokn:                 Telefon:

Oddveig Oskarsen Otnes - leder                         904 09 683

Arne Midtskogen - medlem                                959 81 892

Marie Giil -sekretær                                          906 83 691

Roar Viken -nestleder                                       456 66 405

Grete Nordengen -medlem                                906 66 902

Bjørn Ove Lindstad -kasserer                            916 06 551


Varamedlemmer fra Ytre:   

Trude Okkenhaug

Tore Berget

Roy Arne Bjørtomt

Ivar Nordengen

HANESTAD MENIGHETSRÅD

Medlemmer:                                                 Telefon:

Jens Waldemar Rønningen - leder                   909 73 815

Brede Nyhus - nestleder                                    911 67 996

Lars Erik Bjøntegaard - kasserer                     932 89 639

Toril Andreassen - sekretær                            915 18 732


 

Varamedlemmer:

Marit Blystad Bjørke

Olaf Sund

Nils Christian Aasen 

Arnold Engseth

Liv Torunn Hanestad

ØVRE RENDAL MENIGHETSRÅD

Medlemmer:                                       Telefon:

Gro Undseth Romenstad - leder           917 35 494

Ingveig Andersen Haag - medlem        995 24 549

Linda Løvskeid  - nestleder                   481 00 587

Ann Turid Johansen - sekretær            917 16 497  

Jon Arne Bergseth  -  medlem                  959 20 032

Oddbjørg Brænd   - kasserer                 918 66 603


Varamedlemmer:

Åge Bekkevold                           

Aud Rigmor Gravanes

Mona Bekkevold 

Oddgeir Berget

Joakim Wisløff