Andakter på Rendalen sjukehjem

Velkommen til

andakter på  sjukehjemmet

våren 2018 - alle kl 11:00

 

24  januar

7    februar

21  februar

7    mars

28  mars

11  april

25  april

9    mai

30  mai

13  juni

27  juni

 

Hilsen prest og organist

Velkommen!

Prest og kantor deltar.

Med forbehold om endringer (f.eks. gravferd eller sykdom)

Andakter både i stua og i kapellet

Prest og organist besøker Rendalen sjukehjem annenhver onsdag hele året.
Siden sjukehjemmet fikk nytt orgel i 2010 har vi valgt å legge annenhver av andaktene til kapellet. Her fungerer andaktstunden som en musikkandakt, med orgelmusikk, fellessang og litt lesning.

Det er verd å merke seg at Rendalen sjukehjem er så vidt vites eneste sjukehjem i Hamar bispedømme med faste "orgelkonserter"!

Alle andakter kl. 11:00 - og, de er naturligvis åpne for besøkende også!

MERK! Nytt tidspunkt for andakter er nå kl 11:00!

(Her ser du organisten trakterer orgelet på sjukehjemmet)