DIAKONI

DIAKONIUTVALGET

Medlemmer av diakoniutvalget i Rendalen:


May Helen Sæther, sokneprest - leder. Tlf: 404 37 683

Ingveig Andersen Haag, Øvre Rendal menighet - tlf: 995 24 549

Roar Viken, Sjøli og Ytre Rendal menighet - tlf: 456 66 405

Toril Andreassen, Hanestad menighet - tlf: 915 18 732