Rendalen kirkelige fellesråd

Medlemmer

Gro Undseth Romenstad - leder (917 35 494) 
 
Arne Midtskogen - nestleder (959 81 892)

Jon Arne Bergseth (959 20 032)

Oddveig Oskarsen Otnes (904 09 683)

Toril Andreassen (915 18 732) 

Jens W. Rønningen (909 73 815)

Gry Lønrusten (934 32 791)

Gunnveig S. Sveen (971 25 514)

Vegard Mømb (908 54 901) - kommunens representant

Kirkevergen er fellesrådets saksbehandler og sekretær.