Rendalen Barneklubb

Rendalen Barneklubb er en del av trosopplæringen for menighetene i Rendalen, og klubben er for barn mellom 4 år og 5.klasse. (Yngre barn kan være med i følge med en voksen). Vi møtes en tirsdag i måneden i kommunestyresalen i kommunehuset, fra kl.17.00 - 18.30. På samlingene våre synger vi, hører bibelfortellinger, driver med formingsaktiviteter og spiser litt.

Ledere:
Liv Tone Trøen - tlf: 416 27 971
Ingun Øynes Bjøntegaard - tlf: 477 53 547
Stefanie Iversen - tlf: 977 73 531
Medlemskontingent for kalenderåret 2020: kr.100,- pr.barn.
Betales til bankkonto: 1850.13.34614, merk innbetalingen: "Kontingent Barneklubb" + navnet på barnet som innbetalingen gjelder for.(Siden er sist oppdatert 09.09.2020)

Samlinger høsten 2020

Fra i høst blir barneklubben på tirsdager.

Vi skal være i kommunestyresalen i kommunehuset, og vi får lov til å være kun 20 stk til stede totalt. Det betyr av vi må ha påmelding til samlingene. 

Meld dere på til Liv Tone med en sms til tlf: 416 27 971. Påmeldingsfrist: Mandagen før barneklubbsamlinga skal være.


Samlinger høsten 2020:

Tirsdag 15.september

Tirsdag 13.oktober

Tirsdag 17.november: Det er bispevisitas i Rendalen denne uka og vi får besøk av biskop Solveig Fiske

Lørdag 28.november: Juleverksted

Søndag 29.november: Vi deltar på familiegudstjenesten i                               Øvre Rendal kirke kl.11.00