Rendalen Barneklubb

Rendalen Barneklubb er en del av trosopplæringen for menighetene i Rendalen, og klubben er for barn mellom 4 år og 5.klasse. (Yngre barn kan være med i følge med en voksen). Vi møtes en tirsdag i måneden i kommunestyresalen i kommunehuset, fra kl.17.00 - 18.30. På samlingene våre synger vi, hører bibelfortellinger, driver med formingsaktiviteter og spiser litt.

Ledere:
Liv Tone Trøen - tlf: 416 27 971
Ingun Øynes Bjøntegaard - tlf: 477 53 54


Medlemskontingent for kalenderåret 2021: kr.100,- pr.barn.
Betales til bankkonto: 1850.13.34614, merk innbetalingen: "Kontingent Barneklubb" + navnet på barnet som innbetalingen gjelder for.(Siden er sist oppdatert 06.10.2021)

Samlinger høsten 2021

Velkommen på barneklubben disse dagene i høst:


Tirsdag 19.oktober

Tirsdag 9.november


1.søndag i advent - 28.november: 

Vi er med på familiegudstjenesten i Øvre Rendal kirke kl.11.00. 

Etter gudstjenesten blir det JULEVERKSTED på kommunehuset!! 🙂😀🙂


Vi sees! :-)