Rendalen Barneklubb

Rendalen Barneklubb er en del av trosopplæringen for menighetene i Rendalen, og klubben er for barn mellom 4 år og 5.klasse. (Yngre barn kan være med i følge med en voksen). Vi møtes en tirsdag i måneden i kommunestyresalen i kommunehuset, fra kl.17.00 - 18.30. På samlingene våre synger vi, hører bibelfortellinger, driver med formingsaktiviteter og spiser litt.

Ledere:
Liv Tone Trøen - tlf: 416 27 971
Ingun Øynes Bjøntegaard - tlf: 477 53 547
Stefanie Iversen - tlf: 977 73 531
Medlemskontingent for kalenderåret 2021: kr.100,- pr.barn.
Betales til bankkonto: 1850.13.34614, merk innbetalingen: "Kontingent Barneklubb" + navnet på barnet som innbetalingen gjelder for.(Siden er sist oppdatert 05.01.2021)

Samlinger vinteren/våren 2021

Vi får lov å være kun 20 stk til stede totalt i kommunestyresalen. Det betyr av vi må ha påmelding til samlingene. 

Meld dere på til Liv Tone med en sms til tlf: 416 27 971. Påmeldingsfrist: Mandagen før barneklubbsamlinga skal være.


Samlinger vinteren/våren 2021:

Det blir ikke barneklubb i januar men vi legger ut info her så snart vi vet når vi kan ha klubb igjen.