Gudstjenester og andakter

NY GUDSTJENESTEORDNING

Alle menighetene i Rendalen har vedtatt ny gudstjenesteordning. Alle var positive til å flytte dåpen tilbake til "gammel plass", altså etter preken. Men biskopen godkjente ikke dette. Derved ble rekkefølgen i hovedsak lik den vi har hatt de siste årene.
Utvalget består av sokneprest Knut Torfinn Øydna, kantor Bjørn Vegard Bjørklund, Karen Fure og Knut Ove Olsen. (Elsa Utgaard Nordtun var med fram til sin død i desember 2012).
Når det gjelder musikalske valg skal det prøves ut flere varianter. Kantor Bjørklund har komponert messeledd med betydelig lokal forankring, både gjennom folketone fra Tylldalen og for eksempel Velsignelsen, som henter tema fra Brudeslått (brudemarsjen) fra Østerdalen. Dette vil bli utprøvd i 2013-14.

Ny informasjon fra sentralkirkelige myndigheter sier at endelig liturgisk ordning skal vedtas i 2016. Det blir utvilsomt innskrenkninger i forhold til det mangfold (eller virvar som noen vil si) som nå råder. Vi utprøver derfor ingen nye alternativer i Rendalen kun for noen måneder. Vi avventer og følger det Kirkemøtet bestemmer.