Brukerbetalinger 2021

Kirkelige handlinger (utenbygdsboende)

Vielse                  kr. 3.000,-

Kistebegravelse    kr. 6.000,-

Bisettelse             kr. 3.000,-

Kistenedsetting     kr. 3.000,-

Urnenedsetting     kr. 1.300,-

Utleie av kirker

Ikke-inntektsbringende arrangement: kr. 0,-

Inntektsbringende arrangement: 20 % av billettinntektene, minimum kr. 1.500,-

Festeavgift

Festeavgiften er fastsatt til kr. 345,- pr. grav pr. år.

Andre tjenester

Oppretting av gravminne:                          kr.   800,-

Montering av gravminne uten bedramme:  kr. 1.000,-

Montering av gravminne med bedramme:  kr. 1.500,-