Til pårørende

Invitasjon

En gang i året blir alle pårørende som har mistet noen i løpet av det siste året invitert til Allehelgensgudstjeneste. Dette er en gudstjeneste der vi minnes dem som har gått bort, leser opp navnene deres og tenner lys for dem. Hele gudstjenesten, med salmer og preken, er preget av dette. Dette er en svært fin og viktig markering og tradisjon for de pårørende, noe som holdes i hevd over hele landet. Kirken i Rendalen ønsker å videreføre også en annen tradisjon for de pårørende. Du som har mistet en av dine kjære inviteres herved til å komme i kirken på den første ordinære gudstjenesten etter begravelsen/bisettelsen. Det er to grunner til dette, den ene er at menigheten i denne gudstjenesten konkret minnes den avdøde ved navns nevnelse. Det er ingen andre offentlige handlinger i samfunnet hvor dette skjer. Den andre er at det kan være til god hjelp i sorgprosessen, både at navnet nevnes, men også at kirken nå er uten kiste! Derved viser kirkens budskap at det går en vei videre.

 

Velkommen!