Gudstjenester og gravferder

Gudstjenester, gravferd og andre kirkelige handlinger

Det er krav om minst 1 meters avstand mellom deltakere fra forskjellige husstander. Personer i samme husstand kan sitte sammen. Avstandskravet styrer hvor mange det er plass til i kirkene.

Alle deltakere skal ha en fast, tilvist plass, dvs en fast plass som ikke skal forlates under arrangementet.

 • Personer med luftveis-symptomer/sykdom skal ikke delta.
 • Det forutsettes god hånd-hygiene, håndsprit er tilgjengelig ved inngangen.

 

Registrering

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi registrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.

Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med kirkevergen, tlf: 408 06 840

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lokal smittevernplan for gudstjenester, dåp, vigsel og gravferd

for menighetene i Rendalen

 

Vedtatt i menighetsrådene (ØR) 27.mai, (SYR) 28.mai og (H) 3.juni 2020.

(Endret 18.08.2021).

 

Noen hovedpunkter:

 • Gudstjenester, gravferder og andre arrangement kan avholdes. Alle deltakere skal ha en fast, tilvist plass. Medvirkende kommer i tillegg.
 • Alle deltakere skal holde minimum 1 m avstand fra skulder til skulder (gjelder ikke personer i samme husstand).
 • Det føres liste over de som er til stede, denne listen oppbevares innelåst før makulering etter 14 dager
 • Prest i samarbeid med kirketjener og begravelsesbyrå har ansvar for deltakerregistrering og sørger for informasjon til deltakere.
 • Syke personer skal ikke delta, dette gjelder også ansatte

 

 

TILTAKSPLAN

 

 

TILTAK

 

ANSVAR

Kursing av alle ansatte og frivillige som skal tjenestegjøre i gudstjenester og kirkelige handlinger

 

Kirkeverge og prest

Håndspritdispenser ved inngangen. Se til at alle besøkende benytter denne. Flasker med håndsprit i sakristiet, i koret og ved orgel til bruk for medvirkende.

Kirkeverge skaffer, kirketjener setter ut i kirka. Kirkevert/kirketjener ser til at folk bruker det.

Sørge for ekstra renhold mellom arrangement, ved flere arrangement i samme rom på samme dag.

 

 

 

Organist rengjør orgelet/spillepult.

 

Kirketjener rengjør dørhåndtak, lysbrytere, lysglobe, kirkebenker og trappegelender.

 

Prest rengjør talerstol, mikrofon, høytaleranlegg og alter/alterring.

 

Har kirken stått ubrukt i mer enn 24 timer kreves bare normalt renhold.

 

 

Kirketjener

Sørge for at plakater om god hånd- og hostehygiene henger godt synlig.

Kirkeverge/prest

 

 

Benker stenges av med sperrebånd el.lign. for å oppnå tilstrekkelig avstand.

 

Merke tydelig av hvor folk kan sitte ved hjelp av gudstjenesteark/program. Sørge for god avstand, minimum 1 meter. De som kommer fra samme husstand kan sitte sammen uten å ta hensyn til avstand.

 

Kirketjener stenger av benker.

 

Prest har ansvar for å ta med programark og legger ut materiellet før seremonistart.

Kirkerommet skal gjøres klart på forhånd, med rigging av stoler og evt. utstyr

 

Kirketjener

Før seremonien, ha en plan for å unngå trengsel ved inngang/utgang og nattverd

 

Prest og kirketjener

Føre liste over dem som er til stede ved arrangement. Ferdig skjema med navn på medvirkende, samt nummererte felt for navn og telefonnummer på deltakere.

Lista/skjemaet oppbevares innelåst på kirkekontoret og makuleres etter 14 dager

Prest bringer skjemaet til og fra, kirkevert fyller ut ved inngangen.

 

 

Prest/kirkeverge makulerer lista/skjemaet

 

På hver, tilgjengelige kirkebenk kan det sitte

enkeltpersoner med minst 1 m avstand, eller det kan sitte flere personer sammen fra samme husstand.

 

Antall benker tilgjengelig i kirkene:

Øvre Rendal kirke: 28 benker

Ytre Rendal kirke: 22 benker

Hanestad kirke: 14 benker

Sjøli kirke: 11 benker

 

 

Kirkevert har ansvar for å lukke døra når kirka er full.

 

Prest har ansvar for at regler for antall og avstand overholdes. (Også ved gravferd).

 

Sette opp plakatbukk utenfor porten med info om at frammøtte blir registret på liste.

 

Kirketjener/kirkeverge

Ved seremonistart informere om de avstands- og hygieneregler som gjelder

 

Prest

Sette opp plakatbukk når kirka er full

 

 

Kirkevert/kirkeverge

Kirkeofring – offer tas opp rundt alteret. Det blir kunngjort i programmet og i gudstjenesten hvordan man evt. kan gi offer via VIPPS eller bankkonto.

 

Ved opptelling behandles kontantene som smittefarlig material

 

Prest

 

 

 

Kirkevert

Unngå sammenstimling ved utgang.

Prest informerer om dette ifbm utgangsordene.

 

 

DÅP

 

 

Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer.

 

Forutsatt grundig håndvask i forkant kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på barnet, øse vann over barnets hode, tørke av barnets hode og håndspålegging. Stoffserviett brukes til å tørke dåpsbarnets hode, familien får med seg servietten hjem. Andre løsninger som ivaretar smittevernhensynet kan vurderes. Presten lar en i dåpsfølget løfte barnet fram for menigheten i etterkant av dåpshandlingen, og at barnet blir holdt av samme person gjennom dåpshandlingen/gudstjenesten.

 

 

Prest

NATTVERD

 

 

 

Forberedelser:

Det forutsettes god håndhygiene fra kirketjener i forberedelse av nattverden.

 

 

Prest og kirketjener

 

Engangsbeger settes fram på et bord i forkant av seremonien (papirserviett på bordet).

 

Vin helles i kalken i forkant av seremonien og nattverdbrød legges i oblatboks, dekkes med hvit papirserviett og settes på alteret. Prest vasker hender rett før gudstjenestenesten.

 

Gjennomføring:

Nattverd blir gjennomført slik at det ikke er direkte kontakt mellom nattverdutdeler, brød/vin og deltaker.

 • Presten bruker håndsprit synlig for å skape trygghet for deltakerne.
 • Nattverd-deltakerne kommer fram og holder minimum 1m avstand.
 • Utdelingen skjer primært som stående nattverd.
 • Deltakerne tar med seg et beger fra bordet. Presten deler ut brødet med klype. Kirkevert heller vin i begeret og gir tilsigelse.

 

 

GRAVFERD

 

 

 

 • Pårørende setter opp navneliste med fordeling av hvem som kan sitte sammen på de forskjellige benkene. (Husstander kan sitte sammen, alle andre 1 m avstand).
 • Lista leveres prest på forhånd og skal kun brukes til evt. smittesporing. Lista makuleres etter 14 dager.
 • Krav til 1 meters avstand utendørs/ute ved grava.

 

 

Prest/kirkeverge

VIGSEL

 

 

 

 • Bare brudepar og forlovere er ved alteret sammen med presten.
 • Forutsatt god håndhygiene i forkant og etterkant, kan ekteskapsinngåelsen og forbønn med håndspåleggelse gjennomføres på vanlig måte.

 

 

Prest

 

(Siden er sist oppdatert 18.08.2021)