Musikksidene

Orgelene i Rendalen

Hanestad kirke, bygget i 1926 av (muligens) J.H.Jørgensen, Oslo, (eller kanskje Martin Lønseth fra Steinkjer). Orgelet er pneumatisk og står i swell. Manual I: Principal 8, Flute trav. 8. Manual II: Bourdon 8, Salicionl 8, Gedeckt 4. Pedal: Subbas 16.

Øvre Rendal kirke, bygget i 1881 av August Nilsen. Manual I: Pricipal 8, Gamba 8, Gedackt 8, Octav 4, Octav 2. Manual II: Salicional 8, Flöite 8, Dolse 4. Pedal: Subbass 16, Octavbass 8. Helmekanisk, Ingen swell.

Ytre Rendal kirke, bygget i 1972 av Norsk orgel- og harmoniumfabrikk, Snertingdal. Orgelet er helmekanisk. Manual I: Rørfløyte 8, Principal 4, Svigel 2, Mixtur II. Manual II: Gedakt 8, Koppelfl. 4, Principal 2, Kvint 1 1/3, tremolo. Pedal: Subbass 16, Gedaktbass 8. Fasaden er fra orgelet bygget i 1921 (se nedenfor).

I denne kirken sto opprinnelig et orgel bygget av Paul Cgristian Brantzeg fra 1869. Bare deler av dette står igjen i nord-skipet. Det ville vært en nmasjonal begivenhet å få restaurert/rekonstruert dette instrumentet. Opprinnelig hadde det denne disposisjon (hentet fra orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug): Manual (C-c3): Principal 8 (fra c0), Bordun 8, Gamba 8, Octav 4, Octav 2. Det ble så bygget nok et orgel her i 1921, av det tyske firma E.F.Walcker. Orgelet hadde 8 stemmer og pedal.

Orgelet i Sjøli kirke er bygget av Norsk orgel- og harmoniumfabrikk i 1979, og er et helmekanisk "serieorgel". Manual: Gedakt 8, Rørfløyte 4, Principal 2, Kvint 1 1/3. Pedal: Subbass 16.

Orgelene i Øvre, Sjøli og Hanestad er reparert/restaurert av firmaet Schuke, Berlin i 2012-2013. Ytre Rendal kirkes orgel gjenstår.

Det må også nevnes at Hanestad kirke har overtatt pianoet som sto i Øvre Rendal kirke. Denne kirken har fått nytt piano, det samme har Ytre Rendal kirke. Og Sjøli kirke har fått nytt elpiano.

 

BV